Wie zijn wij?

Onze geschiedenis

In juni 2022 zijn de Kaya-Coalitie en Ecopreneurs Belgium samengesmolten tot één enkele vzw: Kaya, de Belgische Coalitie van Ecopreneurs. Beide verenigingen hebben hun krachten gebundeld om hun beleidswerk te versterken en het mobilisatiedraagvlak voor “anders ondernemen” te vergroten.

 

De Kaya-Coalitie, opgericht in 2019, geeft een stem aan ruim 200 ondernemingen die zich inzetten voor de transitie, in het bijzonder via lobbying en mobilisatiecampagnes. In het kader van de coronacrisis heeft de Kaya-Coalitie samen met 105 transitiewetenschappers meegewerkt aan de opstelling van het Sophia-plan, om een ander economisch herstel voor te stellen dan wat we tot nu toe gewend zijn. Bij die actie werd ook een ander netwerk betrokken: Ecopreneur Belgium, in 2018 opgericht door een veertigtal ecopreneurs en deskundigen op het vlak van de economische transitie, met 69 actieve leden uit 14 verschillende sectoren. Kaya is nu de Belgische schakel van Ecopreneur Europe, de politieke stem van Europese duurzame ondernemingen. De organisatie telt momenteel nog zes andere verenigingen uit verschillende lidstaten: Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft – BNW (Duitsland), Grüne Wirtschaft (Oostenrijk), Entreprendre Vert (Frankrijk), MVO Nederland (Nederland), CirEko (Zweden) en Responsible Business Forum (Estland). Dankzij Ecopreneur Europe laten deze verenigingen de stem van duurzame ondernemingen over circulaire economie en duurzame financiering luider klinken bij de Europese instellingen.

De raad van bestuur

Benoit Quittre

Voorzitter

Cécile Tonglet

Vicevoorzitter

Frédéric Chomé

Manu Cluten

Penningmeester

Philippe Drouillon

Thibaut Georgin

Cordelia Orfinger

Magali Ronsmans

Bryan Whitnack

Sébastien Yasse