Anders ondernemen!

Samen kunnen we de impact van eco-ondernemingen vergroten zodat zij het nieuwe model worden.

Kaya, de Belgische Coalitie van Ecopreneurs, wil eco-ondernemingen en de regeneratieve economie stimuleren om er de nieuwe norm van maken. 

Gezien de ecologische, maatschappelijke en klimaatuitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, ijveren wij voor een paradigmaverschuiving om de economie af te stemmen op de natuurlijke grenzen van onze aarde.

Verenigen

Kaya brengt ondernemingen die zich inzetten voor de ecologische transitie bij elkaar.

Door eco-ondernemers met elkaar in contact te brengen, waardoor ze ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen helpen, willen wij ervoor zorgen dat zij en hun acties meer impact hebben.

Beïnvloeden

Kaya geeft ecopreneurs een stem in politieke en economische netwerken, in samenwerking met academici, verenigingen en ngo’s.

Waarom? Om een veerkrachtige, solidaire en duurzame samenleving tot stand te brengen en tegelijkertijd de lokale welvaart te bevorderen.

Inspireren

Kaya inspireert de bedrijfswereld door aan te tonen dat duurzame economische modellen haalbaar zijn.

Wij zorgen ervoor dat oplossingen en acties van ondernemingen die zich inzetten voor de economische transitie de aandacht krijgen die ze verdienen.

Over onze leden

Ecopreneurs zijn “gamechangers”.

Het zijn zelfstandigen of kmo’s die hun bedrijfsactiviteiten ontwikkelen door duurzaam bij te dragen aan het behoud van de natuur en de menselijke ontplooiing.