Een zeventigtal jongeren zijn in juli 2022 een Europees Burgerinitiatief (EBI) gestart om te ijveren voor een EcoScore voor producten die op de Europese markt worden verkocht. Naar het voorbeeld van de bestaande Nutriscore zou die EcoScore duidelijk aangeven welke impact de verschillende producten hebben op het milieu, zodat de consument een geïnformeerde keuze kan maken. Dit project ging aanvankelijk uit van een team van Belgische studenten, maar loopt momenteel in tien EU-lidstaten.

Het EcoScore-concept was al door bepaalde privébedrijven en verenigingen ontwikkeld, maar de petitie vraagt nu één uniforme EcoScore voor het hele Europese grondgebied. Die zou overigens transparant zijn (de consument kan het product scannen om meer informatie te krijgen over de verschillende gebruikte criteria) en verplicht voor alle producten.

Er zijn 1 miljoen handtekeningen nodig in minstens 7 Europese landen opdat het project kan worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Dat is een behoorlijk ambitieus aantal!