Word lid!

Waarom lid
worden van Kaya?

  • Om een bijdrage te leveren aan de totstandbrenging van de duurzame economie in een netwerk van toegewijde pioniers.
  • Om de ontwikkeling van uw onderneming te stimuleren door ervaringen uit te wisselen met andere ecopreneurs
  • Om invloed uit te oefenen op bestaande ondernemingen en inspiratie te bieden aan de eco-ondernemers van morgen.

Drie vormen van engagement

Er zijn drie verschillende manieren waarop u zich bij de Coalitie kunt aansluiten:

  • Als begunstigde: u bent een ‘gamechanger’ van de economische transitie en biedt producten en diensten aan die een positieve impact hebben op de hele waardeketen. Sociale en ecologische innovatie staat centraal in uw economische model.
  • Als pleitbezorger: u verdedigt waar Kaya voor staat om de economische transitie te stimuleren en oefent geen activiteit uit die voor dat engagement een bron van conflict kan zijn. Elke natuurlijke persoon kan zich bij de raad van bestuur kandidaat stellen om pleitbezorger te worden.
  • Als lid: u wilt zich concreet inzetten voor de transitie en u informeert zich over de manier waarop u aan onze criteria voor voorbeeldig ondernemerschap kunt voldoen. U bent bovendien niet actief in een sector die door ons huishoudelijk reglement als schadelijk (voor mens en natuur) wordt beschouwd.