Waarom belangenbehartiging nodig is

Kaya wil de ecologische transitie van de economie versnellen door een paradigmaverschuiving, door deugdzame ondernemingsmodellen te promoten die de grenzen van onze aarde respecteren. Onze voorstellen aan politieke en economische besluitvormers voor een wenselijke en duurzame toekomst moeten een antwoord bieden op maatschappelijke vraagstukken en bijdragen aan de welvaart van de regio.

Samen voorstellen uitwerken over vijf thema’s

Ons manifest voor belangenbehartiging is opgebouwd rond vijf thema’s, die samen met een collectief van deskundigen zijn ontwikkeld:
– de transitie plannen en financieren
– billijke besluiten nemen
– efficiënt produceren
– sober consumeren
– opleiden met het oog op transformatie

Een proces dat uitgaat van de KAYA-Coalitie en haar leden.

In 2019 heeft de Kaya-Coalitie een manifest voor belangenbehartiging uitgewerkt in tien maatregelen, verdeeld over zes thema’s (bestuur, financiering, voeding, wonen, mobiliteit, circulaire economie en zero waste). Raadpleeg het manifest voor belangenbehartiging van de Kaya-Coalitie.

In 2020, midden in de coronacrisis, heeft de Resilience Management Group, bestaande uit een vijftigtal wetenschappers en actoren op het terrein, een plan uitgewerkt met maatregelen voor een veerkrachtige samenleving. Het Sophia-plan is onder een groot publiek verspreid en aan de Belgische autoriteiten voorgesteld en beoogt een solidair, welvarend, veerkrachtig en duurzaam België. Lees het volledige Sophia-plan en de samenvatting ervan in afbeeldingen.

Met de verkiezingen van 2024 in het vooruitzicht zijn er beleidswerkgroepen opgericht van deskundigen en actoren op het terrein. Deze hebben tot doel radicale voorstellen te formuleren om zo de economie weer ten dienste te stellen van mens en natuur.